روغن موتور دیزلی سری CH

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی

CH-4 15W-40

روغن موتور دیزلی مینـرال

CH-4 20W-50

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده درموتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ، انواع ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی با طراحی سال 1998 که برای آن ها روغنی با سطح کارایی 4 -APICH توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CH-4-15W-40

روغن موتور دیزلی مینـرال

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای موتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ، انواع ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی با طراحی سال 1998 و پیش از آن و موتورهای مدرن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی 4 -APICH توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CH-4-20W-50