روغن موتورهای صنایع دریایی

MARINE
HEAVY DUTY LUBRICANT

روغن موتورهای صنایع دریایی

کشتی ها و وسایل حمل ونقل دریایی در شرایطی مورد استفاده قرار میگیرند که رطوبت هوا بالاست. ازاین رو، روغن موتورهای دریایی که در موتور آن ها استفاده می شوند، بایستی کیفیت بالایی داشته باشند و خواص ویژه ای به لحاظ مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، مقاومت در برابر حضور آب و قابلیت جداپذیری از آب داشته باشند. همچنین از آنجا که سوخت های مورد استفاده در موتور کشتیها به لحاظ میزان زیاد گوگرد موجود در آن ها، بعضا تا 5 درصد وزنی، نامرغوب هستند، الزم است روغن موتورهایی با قلیاییت بالا، در حدود 12 تا 70 mg KOH/gr برای آنها استفاده شود، تا اسیدهای حاصل از احتراق سوخت ها را خنثی کنند. الزم به ذکر است که سوختهای تقطیری حاوی میزان گوگرد کمتر، حداکثر یک درصد وزنی، هستند و نیاز به روغن موتور با قلیاییت کمتر دارند. این موتورها به دلیل استفاده از سوخت نامرغوب همچنین نیاز به روغن هایی دارند که قابلیت پاک کنندگی و تمیز نگهداشتن موتور از انواع آلودگی ها، دوده و خاکستر و نیز جلوگیری از تشکیل رسوب در موتور دریایی را داشته باشند.

با توجه به ویژگی های موتورهای دریایی و به دلیل دسترسی کمتر آنها به مراکز تعمیر، استفاده از روغن های مرغوب برای جلوگیری از آسیبهای بعدی به شدت ضروری می باشد.

کشتیها و وسایل حمل ونقل دریایی به طور کل از دو نوع موتور دریایی برای قوای محرکه استفاده میکنند که عبارتند از موتورهای دریایی کراس هد و موتورهای دریایی ترانک پیستون. موتورهای دریایی کراس هد، موتورهای دو زمانه با سرعتهای پایین هستند که دارای سیلندر و کارتل جداگانه می باشند. این نوع موتور به دو مدل روغن نیاز دارد که یکی برای قسمت سیلندر و معروف به روغن سیلندر است و دیگری برای قسمت محفظه میل لنگ است و برای خنک کاری پیستونها استفاده میشود و معروف به روغن پیستون میباشد. موتورهای دریایی ترانک پیستون، موتورهای چهار زمانه با سرعتهای متوسط هستند و چون یک مخزن مشترک برای محفظه میل لنگ و سیلندر دارند، فقط به یک نوع روغن نیاز دارند.

روغن موتورهای باگرو با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده اند. این روغن ها با خواص ویژه و با گریدهای متنوعی تولید میشوند که هر کدام قابلیت کاربری در دماها و فشارهای متفاوت و محیطهای با قلیاییت مختلف دارند. این روغن ها برای استفاده در موتورهای دریایی جهت روانکاری سیلندر و محفظه میل لنگ و خنک کنندگی پیستون در موتورهای دریایی کراس هد دو زمانه سرعت پایین با عملکرد در شرایط سخت عملیاتی، که برای آن ها روغنی با سطوح کیفی APICD توسط سازندگان توصیه شده است، کاربرد دارند.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

product-img02

ارتباط با ما

  • شیراز، شهرک بزرگ صنعتی، نبش میدان اندیشه
  • 071-38230000
    021-۳۷۲۶۰۷۶۰
  • info@bagrooil.com

کاتالوگ