روغن موتورهای دیزلی

روغن موتورهای دیزلی باگرو

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ، انواع ماشین آلات راهسازی، معدن و کشاورزی با طراحی سال 2009 و پیش از آن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی4 -APICF توصیه شده است، کاربرد دارد.

روغن موتور دیزلی سری : CF

API CF-4 SAE

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی

CF-4 15W-40

روغن موتور دیزلی مینـرال

CF-4 20W-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CF-4 SAE - 50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CF-4 15W-40

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی دوگانه سوز

CF-4 20W-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CF-4 SAE - 40

روغن موتور دیزلی سری : CH

API CH-4 SAE

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی

CH-4 15W-40

روغن موتور دیزلی مینـرال

CH-4 20W-50

روغن موتور دیزلی سری : CL

API CI-4 SAE

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی

CI-4 15W-40

روغن موتور دیزلی سری : CD

API CD SAE

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CD SAE-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CD SAE-40

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CD-4 20W-50