روغن موتورهای خاص

روغن موتورهای خاص باگرو

روغن موتورها، انواع مختلف قطعات متحرک موتور مانند یاتاقان، چرخدنده، میل بادامک، بازوی راک دیواره های سیلندر، رینگ ها، پیستون ها، میله های فشار و سوکت ها را روغن کاری می کنند و عملکرد مفیدی را برای خنک کنندگی موتور، پاکیزگی و مهار خوردگی انجام می دهند. اهداف روغن کاری در درجه اول بهبود بهره وری انرژی با کاهش اصطکاک و بهبود عمر تجهیزات با کاهش سایش قطعات متحرک است.

روغن موتور جت و هواپیما

روغن موتور صنایع دریایی

روغن موتور صنایع ریلی و لوکوموتیو

روغن موتور ماشین آلات کشاورزی

روغن موتورسیکلت