لندینگ روغن موتورهای بنزینی

  • صفحه اصلی
  • Portfolio Categories
  • لندینگ روغن موتورهای بنزینی

روغن موتورهای بنزینی

روغن موتورهای بنزینی باگرو روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک با طراحی سال 1988 و پیش از آن […]
ادامه مطلب