درباره ما

  • صفحه اصلی
  • روغن موتور های ماشین آلات کشاورزی و تراکتور 1

AGRICULTURE

DIESEL FARM OIL

روغن موتور های ماشین آلات کشاورزی و تراکتور

ماشین آلات کشاورزی به علت کار در شرایط حمل بار زیاد، زمین های ناهموار، محیط آلوده به گرد و خاک و دیگر شرایط سخت اقلیمی، به برنامه نگهداری و تعمیرات دقیق و منظم، قطعات و مواد مصرفی با کیفیت مطلوب نیاز دارند. در غیر این صورت، هزینه نگهداری و تعمیرات آن ها بسیار زیاد خواهد شد. با توجه به ویژگی های ماشین های کشاورزی و به دلیل دسترسی کمتر به مراکز تعمیر، استفاده از روغن های مرغوب برای جلوگیری از آسیب های بعدی بهشدت ضروری میباشد. موتورهای دیزلی در ماشین آلات کشاورزی به دلیل نوسانات دمایی، تغییر متناوب دور موتور، وجود گرد و غبار، رطوبت و حرارت بالا و همچنین فشار ناشی از اتصال ادوات جانبی به دستگاه، تحت شرایط بسیار دشوارتری نسبت به موتورهای دیزلی عادی کار می کنند.